Vad betyder våra ikoner?Biodegradable
Biodegradable-ikonen betyder att produkten är helt biologiskt nedbrytbar, det vill säga att den naturligt kan brytas ned och återvända till jorden utan att lämna skadliga rester efter sig. Genom att välja en biologiskt nedbrytbar produkt hjälper du till att minska mängden avfall som hamnar på soptippar och i hav. Våra biologiskt nedbrytbara produkter är också tillverkade av hållbara material och med hållbara produktionsmetoder, vilket minimerar dess påverkan på miljön. När du väljer vårt biologiskt nedbrytbara produkter gör du ett medvetet val för planeten och stödjer en mer hållbar framtid för alla.
Klicka här för att se alla våra plagg som är "Biodegradable"


Circular
Circular-ikonen betyder att produkten är helt cirkulär, vilket innebär att den vid slutet av sin livscykel kan omvandlas till nya material i stället för att skickas till soptippen. Genom att välja en cirkulär produkt hjälper du till att minska avfallet och bevara naturresurserna. Dessa produkter är också tillverkade av hållbara material och med hållbara produktionsmetoder, vilket minimerar dess påverkan på miljön.
Klicka här för att se alla våra plagg som är "Circular"


Made in Europe
Produkten eller delar av produkten är gjord i Europa
Klicka här för att se alla våra plagg som är "Made in Europe"


Made in Sweden
Produkten eller delar av produkten är gjord i Sverige
Klicka här för att se alla våra plagg som är "Made in Sverige"


Natural fabrics
Natural-ikonen innebär att produkten är tillverkad av 100% naturliga fibrer, vilket innebär att den är fri från syntetiska material och kemikalier som kan vara skadliga för miljön såväl som för din hälsa. Våra naturliga material är biologiskt nedbrytbara och förnybara, vilket gör dem till ett hållbart val för kläder och textilier. Dessutom tillverkas våra naturliga produkter med hållbara produktionsmetoder som minimerar dess påverkan på miljön. Genom att välja ett tyg av naturliga fibrer gör du ett medvetet val som stödjer en hälsosammare planet och en mer hållbar framtid.
Klicka här för att se alla våra plagg som är "Natural fabrics"


Organic
Att använda ekologiska tyger, såsom ekologisk bomull, erbjuder många fördelar. Ekologisk bomull odlas utan användning av syntetiska bekämpningsmedel, gödningsmedel eller genetiskt modifierade organismer (GMO:er). Detta innebär att jordbrukspraxisen som används för att producera ekologisk bomull är bättre för miljön och hälsan för jordbrukare och deras samhällen. Ekologisk bomull använder också mindre vatten än konventionell bomull och stödjer frisk jord genom växelodling och naturlig skadedjursbekämpning.

Utöver miljöfördelarna är ekologisk bomull också bättre för användaren. Eftersom den odlas utan användning av skadliga kemikalier är det mindre troligt att den orsakar hudirritationer eller allergier. Ekologisk bomull produceras generellt också under mer rättvisa och trygga arbetsstandarder, vilket innebär att arbetarna får skälig lön för sitt arbete.

Att välja ekologiska tyger som ekologisk bomull är ett utmärkt sätt att stödja mer hållbart och etiskt arbete i modeindustrin. Genom att välja ekologisk bomull kan du hjälpa till att minska den negativa påverkan av mode på miljön och människorna som är involverade i dess produktion.
Klicka här för att se alla våra plagg som är "Organic"


Re-Cycled
Recycled-ikonen betyder att produkten är tillverkad med återvunna material. Detta i sin tur innebär att vi minskar på både svinn och tillverkning av helt nya material. Genom att använda återvunna fibrer sparar vi också energi och minskar utsläpp av växthusgaser som annars skulle ha genererats vid tillverkning av nya material. Dessutom är de precis lika högkvalitativa och hållbara, så du kan känna dig trygg med att kunna använda dessa produkter i många år framöver.
Klicka här för att se alla våra plagg som är "Re-Cycled"


Re-Cyclable
Återvinningsbara tyger är en viktig del av en hållbar modeindustri. Genom att använda material som kan återvinnas vid slutet av deras livslängd kan vi minska mängden avfall som hamnar på soptippar och bevara naturresurser. Återvinningsbara tyger hjälper också till att minska modeindustrins koldioxidavtryck genom att minska behovet av jungfruliga material som kräver energi och resurser för att utvinna och bearbeta.

Utöver deras miljöfördelar kan återvinningsbara tyger vara lika högkvalitativa och hållbara som traditionella material. Många återvinningsbara tyger är tillverkade av naturliga fibrer, såsom bomull eller ull, som är nedbrytbara och kan återvända till jorden utan negativ miljöpåverkan. Andra återvinningsbara tyger är tillverkade av syntetiska fibrer, såsom polyester eller nylon, som kan återvinnas till nya material genom specialiserade processer.

Överlag är användningen av återvinningsbara tyger ett smart val för alla som vill minimera sin påverkan på planeten. Genom att välja material som kan återvinnas kan vi minska avfall, bevara resurser och skapa en mer hållbar modeindustri.
Klicka här för att se alla våra plagg som är "Re-Cyclable"


Responsible Wool
På Röyk älskar vi ull, vare sig det är svensk eller norsk ull, eller tysk eller australiensisk merinoull. Responsible Wool-ikonen betyder att produkten är RWS-certifierad. RWS står för Responsible Wool Standard, vilket är ett certifieringsprogram som säkerställer att ull kommer från gårdar med en framstegsvänlig inställning till omhändertagandet av sin mark, sina får och sin ull. Gårdar som certifieras enligt RWS måste uppfylla strikta djurvälfärdsstandarder och implementera de främsta metoderna inom miljömässig hållbarhet. RWS-ull garanterar det att ullen kommer från får som behandlats med omsorg och respekt. Detta innebär bland annat att djuren inte utsätts för mulesing, en smärtsam och inhuman behandling som innebär att man skär bort hudremsor från fårets bakdel för att förhindra att flugor lägger ägg där. RWS säkerställer också att fåren inte utsätts för onödigt lidande, och att de har tillgång till rent vatten, mat och skydd. Utöver fördelarna för djurvälfärden produceras RWS-ull också på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Gårdarna måste implementera metoder som främjar biologisk mångfald, bevarar vatten och minskar användningen av skadliga kemikalier. Detta innebär att RWS-ull är ett utmärkt val för de som vill minimera sin påverkan på planeten.

Att välja RWS-ull innebär att man stöder lantbrukare som är engagerade i ansvarsfulla och hållbara metoder, och som säkerställer att den ull man köper är av högsta kvalitet och etiska standarder.
Klicka här för att se alla våra plagg som är "Responsible wool"


Unbleached
Unbleached-ikonen betyder att produkten är tillverkad med ett garn eller tyg som inte utsatts för blekning, vilket gör den till ett hållbart val som minimerar miljöpåverkan genom att undvika användning av hårda kemikalier som vanligtvis används i blekningsprocessen. Genom att välja oblekt tyg visar du också uppskattning för materialets naturliga färg och skönhet. Dessutom är ofärgade material ofta mer hållbara än deras blekta motsvarigheter, vilket gör dem till ett långlivat och miljövänligt val.
Klicka här för att se alla våra plagg som är "Unbleached"


Upcycled
Upcycled-ikonen visar att produkten är ett resultat av återbruk, vilket innebär att den är tillverkad av befintliga material som annars skulle ha slängts och i stället omvandlats till något nytt och värdefullt. Genom att återbruka­­ material minskar vi avfall och sparar på naturresurserna.
Klicka här för att se alla våra plagg som är "Upcycled"


Vegan
Vegan-ikonen betyder att inga animaliska produkter eller biprodukter använts i produktionen. Genom att välja en vegansk produkt stödjer du etiska och hållbara metoder som prioriterar välbefinnandet för både djuren och planeten. Våra veganska produkter tillverkas också med hållbara material och produktionsmetoder som minimerar dess påverkan på miljön. Vi tror att mode och hållbarhet kan samexistera, och därför är vi engagerade i att skapa tyger som är både etiska och hållbara.
Klicka här för att se alla våra plagg som är "Vegan"

Logga in

Choose your country

Choose your country