Våra certifikat


OEKO-TEX Standard 100
En OEKO-TEX® STANDARD 100 certifiering innebär att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, d.v.s. inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga.

Du får märka dina produkter med en av världens mest erkända och allmänt använda etiketter för textilier.
Den oberoende utvärderingen av ledande OEKO-TEX®-institut ger ett starkt förtroendemått för dina material och produkter
STANDARD 100-certifikatet kan vara nyckeln till nya affärssamarbete eftersom kriterierna för OEKO-TEX® STANDARD 100 ofta är grunden för listor över begränsade ämnen (RSL) för detaljhandelskedjor, tillverkare etc.
Klicka här för att se alla våra plagg som är "OEKO-TEX"


RWS - Responsible Wool Standard
Responsible Wool Standard, är ett certifieringsprogram som säkerställer att ull kommer från gårdar med en framstegsvänlig inställning till omhändertagandet av sin mark, sina får och sin ull. Gårdar som certifieras enligt RWS måste uppfylla strikta djurvälfärdsstandarder och implementera de främsta metoderna inom miljömässig hållbarhet. RWS-ull garanterar det att ullen kommer från får som behandlats med omsorg och respekt.

Detta innebär bland annat att djuren inte utsätts för mulesing. Samt säkerställer också att fåren inte utsätts för onödigt lidande, och att de har tillgång till rent vatten, mat och skydd.
Klicka här för att se alla våra plagg som är "RWS"


GOTS - Globald Organic Textile Standard
Hela produkten är ekologisk & framställd med bra arbetsförhållanden.
(från odlare, till handlare och producent)

*Övergripande märkning
*Krav på en stor andel ekologiska fibrer, minst 70 %
*Krav för att täcka hela livscykeln
*Krav på arbetsförhållanden
*Ex. organic ull eller bomull
*Inga skadliga kemikalier
*Reducerad vatten- och energi användningKlicka här för att se alla våra plagg som är "Made in Europe"
Klicka här för att se alla våra plagg som är "GOTS"


Fair Trade
Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav.
Klicka här för att se alla våra plagg som är "Fair Trade"


GRS - Global Recycled Standard
Global Recycled Standard, GRS, är en internationell, frivillig, standard för tredjepartscertifiering av produkter med återvunnet innehåll. Vid certifiering granskas materialkedjan, social och miljömässig hantering samt användningen av kemikalier.

Målet med GRS är att öka användningen av återvunnet material i produkter och eliminera den skada som kan orsakas av dess produktion.

GRS är avsedd för produkter som innehåller minst 20% återvunnet material. Varje produktionssteg kontrolleras vid certifieringen. 
Klicka här för att se alla våra plagg som är "GRS"


FSC - Forest Stewardship Council
Skogscertifiering innebär att en oberoende part intygar att skötseln av skogen lever upp till krav enligt en viss standard. FSC har standarder för skogsbruk och spårbarhet.
Själva certifieringen, det vill säga kontrollen av att standarderna följs, görs av oberoende certifieringsorgan.

Våra material i Tencel och Bamboo är FSC certifierade.
Klicka här för att se alla våra plagg som är "FSC"


Bluesign
Bluesign® började som ett projekt inom det schweiziska textilföretaget Schoeller, men sedan år 2000 ägs verksamheten av Bluesign Technologies AG. Bluesign@-systemet antar en holistisk syn på textilförsörjningskedjan. Produkter och material som är bluesign®-certifierade har genomgått kontroller av samtliga ingående delkomponenter för att säkerställa att de inte innehåller farliga kemikalier. Det innebär att det inte bara är den färdiga produkten som har testats.

Innan produktionen av en produkt påbörjas genomförs noggranna analyser av de olika komponenterna. På det sättet kan kemikalier som anses vara problematiska bytas ut innan produktionen startar.

Utvärderingskriterierna för bluesign® fokuserar på resurseffektivitet, miljöskydd, arbetsmiljö och konsumentsäkerhet.

Som konsument kan man stöta på två olika typer av märkningar som båda garanterar att kriterierna har uppfyllts. Den första är Bluesign Product, och den försäkrar att hela produkten, inklusive tyg, tråd och etikett, uppfyller kriterierna. Den andra nivån kallas Bluesign Approved Fabric, och den märkningen säkerställer att minst 90 procent av innehållet i tyget uppfyller kraven.
Klicka här för att se alla våra plagg som är "Bluesign"Woolmark
Woolmark-certifikat indikerar att antingen råmaterialet eller produkten har testats och uppfyller höga standarder för ullkvalitet.

Woolmark är världens mest välkända varumärke för textilfibrer och betraktas över hela världen som en symbol för kvalitet och pålitlighet. Woolmark är en global organisation som säkerställer att konsumenten får en ullprodukt som innehåller ren och ny ull.

Innan en tillverkare kan använda Woolmark-symbolen på sina produkter genomgår de rigorösa tester av kvalitet och utförande. De måste uppfylla de höga standarder som fastställts av The Woolmark Company.
Klicka här för att se alla våra plagg som är "Woolmark"


NWD - National Wool Declaration
Djuretiska frågan om mulesing har varit av intresse för leveranskedjan sedan 2004 och den australiska får- och ullindustrin har gjort en strategisk satsning på att utveckla och implementera alternativ till mulesing. Den australiska ullindustrin är banbrytande i att svara på förändrade globala kundkrav och attityder genom att stödja en fullständigt välinformerad marknad.
Klicka här för att se alla våra plagg som är "NWD"


BIONIC FINISH ECO
BIONIC-FINISH® ECO är en innovativ produkt som ger textilier en vattenavvisande efterbehandling utan att använda fluorerade ämnen. Till skillnad från traditionella impregneringar, som vanligtvis bygger på fluorkemikalier för deras starka vattenavvisande egenskaper, använder BIONIC Finish Eco en fluorfri formel.

Denna produkt bygger på en smart strategi där förgrenade hydrofoba polymerer, vilka är kemiska föreningar med mycket långa kedjor, används för att efterlikna strukturen av grenar i en trädtopp. Dessa polymerer arbetar tillsammans för att skapa en skyddande barriär på ytan av textilien. Det resulterande arrangemanget av polymerer fungerar som ett effektivt och naturligt vattenavvisande skikt.

Genom detta intelligent utformade skyddssystem bildar polymererna en struktur där vattenmolekyler inte kan tränga igenom. Det beror på att storleken på vattenmolekylerna är större än det utrymme som erbjuds av polymerernas greniga arrangemang. Denna naturliga och effektiva vattenavvisande funktion illustreras tydligt i den bifogade bilden.

BIONIC-FINISH® ECO erbjuder därmed en hållbar och miljövänlig lösning för att skydda textilier från vatten och samtidigt undvika användningen av skadliga fluorkemikalier. Det banar väg för en mer ansvarsfull och ekologisk syn på textilbehandlingar.

  • Fri från flourkarboner
  • Vattenavisande
  • Fri från formaldehyd ochparaffin

Klicka här för att se alla våra plagg som är "BINOC FINESH ECO"

Logga in

Choose your country

Choose your country