FAIRTRADE

Här har vi samlat alla våra plagg som har märkningen "Fairtrade" certifikat
Filter
Visa filter Dölj filter
Filter
Storlek
Färg
Kategori
Pris
Visar 1-11 av 11 artiklar

Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav.

Syfte

Du som väljer att köpa Fairtrade-märkta produkter är med och skapar möjligheter för människor att stärka sitt inflytande och påverka sin inkomst, och därmed sin livssituation. Genom att äta, dricka och handla Fairtrade-märkta produkter bidrar du till en mer hållbar värld.

Krav för en hållbar framtid
För att Fairtrade ska certifiera en råvara eller produkt måste flera olika krav vara uppfyllda. Kraven bygger på internationella Fairtrade-kriterier för ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. De är baserade på Internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner för mänskliga rättigheter i arbetslivet. Precis som Fairtrade vill ILO att alla människor ska ha schyssta villkor på jobbet och i livet.

Fairtrade fokuserar på människor som är sysselsatta inom jordbruket, vilket är ungefär en fjärdedel av världens arbetande befolkning. Det handlar om de människor som odlar och producerar de varor som vi dagligen konsumerar, såsom kaffe, bananer, vin och bomullen i våra kläder. Därför har Fairtrade tagit fram särskilda kriterier för odlare i kooperativ, för anställda på plantager och för olika råvaror. Det finns till exempel kriterier för såväl mindre kaffekooperativ som för anställda på stora bananplantager. Ett kontrollorgan som heter Flocert kontrollerar att odlarna följer Fairtrades kriterier. 

Minimipris och premie
Ofta är betalningen som en odlare får vid försäljning av råvaran avgörande för att få ihop familjeekonomin och kunna planera för framtiden. Därför sätter Fairtrade ett minimipris på råvaror. Minimipriset syftar till att odlarna får en betalning som minst täcker kostnaden för produktion. Det kan låta självklart, men verkligheten är tyvärr att odlare i länder med utbredd fattigdom ibland går back på sitt arbete. Fairtrades minimipris fungerar därför som ett slags skyddsnät när världsmarknadspriserna är alltför låga. När världsmarknadspriset är högre än Fairtrades minimipris är det i stället det som avgör hur mycket odlarna får betalt.
När odlare säljer sina råvaror får de även en Fairtrade-premie. Premien är en extra betalning som odlarna eller de anställda samlar i en gemensam pott. Pengarna ska användas för investeringar i verksamheten eller i utvecklingsprojekt i lokalsamhället. Hälsovård, utbildning, förbättrad infrastruktur och omställning till ekologisk odling är några exempel på vad premien används till. Odlarna eller de anställda på plantagen beslutar gemensamt hur premien ska användas.

Rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen
Fairtrade certifierar två typer av organisationer. Majoriteten är kooperativ som består av småskaliga, enskilda odlare med egen mark. En mindre andel är plantager med anställd arbetskraft. Kriterierna ser lite olika ut för odlare och plantageanställda.
För odlare i kooperativ innebär kriterierna bland annat att priset de får för råvaran minst ska täcka deras produktionskostnad. Kooperativet ska ha ett demokratiskt årsmöte där de till exempel fattar beslut om vad premien ska användas till. Fairtrade-kriterierna ger också incitament för ekologisk odling, genom att de garanteras en extra betalning om råvaran som säljs är ekologiskt certifierad.
För anställda på plantager betyder kriterierna att de anställda får en lön som minst ligger i nivå med landets lagstadgade minimilön, ett anställningsavtal och ordentlig skyddsutrustning. De innebär också att de anställda har rätt till övertidsersättning och föräldraledighet. De ska kunna göra sin röst hörd och organisera sig fackligt.
Både odlare och anställda har också skyldigheter. Barnarbete, tvångsarbete eller diskriminering får till exempel inte förekomma på kooperativ och plantager. Vissa bekämpningsmedel är också förbjudna.

 

Logga in

Choose your country

Choose your country