FSC

Här har vi samlat alla våra plagg som har märkningen "FSC" certifikat
Filter
Visa filter Dölj filter
Filter
Färg
Storlek
Kategori
Pris
Visar 1-28 av 76 artiklar

Skogscertifiering innebär att en oberoende part intygar att skötseln av skogen lever upp till krav enligt en viss standard. FSC har standarder för skogsbruk och spårbarhet. Själva certifieringen, det vill säga kontrollen av att standarderna följs, görs av oberoende certifieringsorgan.

Syfte
Ett FSC-certifierat skogsbruk ska långsiktigt ge ekonomisk avkastning och samtidigt ta hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden. Biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas. Anställda erbjuds avtalsenliga och säkra arbetsvillkor. Samer och allmänhet ges möjlighet till insyn och påverkan. Särskild hänsyn tas vid skogsbruksåtgärder som berör samiska kulturplatser, renbetesområden eller viktiga rekreationsområden.

För att certifiera din skog behöver du ha en skogsbruksplan och tydliga rutiner för hur du bedriver ditt skogsbruk. Bland annat rutiner som visar hur du förbereder, genomför och följer upp resultaten av olika skogsskötselåtgärder.
Logga in

Choose your country

Choose your country